Bengt Lewin Specialisttandvård

Patientinformation

Bengt Lewin Specialisttandvård

Anvisningar inför implantatoperation

Ingreppet utförs med lokalbedövning, och är då smärtfritt. Några enstaka gånger kan vi behöva komplettera bedövningen under ingreppet.

Antibiotika ger infektionsskydd under läkningsperioden. Du får en engångsdos om 3 tabletter före operationen. Vid penicillinallergi får du ett annat preparat.

Rökning anses försämra benläkningen och ger på sikt ett porösare ben.

I några procent av samtliga fall kan implantat stötas bort under inläkningen. Efter läkning opererar vi i så fall in nya implantat (vanligen kostnadsfritt).

Känselstörning kan inträffa vid operation i underkäken. Vanligen kommer känseln tillbaka efter några veckor. I mycket sällsynta fall kan känselstörning bestå.

På sikt kan implantat förloras precis som vid vanlig tandlossning. God munhygien samt att avstå rökning förbättrar prognosen.

Bengt Lewin Specialisttandvård

Anvisningar efter implantatoperation

Blåmärken i ansiktet kan uppstå efter behandling och försvinner efter några veckor. Vid värk, tag smärtstillande tabletter enligt ordination. Rekommenderade preparat är Ibumetin 400 mg och Ipren 400 mg. Dessa kan kombineras med Alvedon eller Panodil för förstärkt effekt. Vid magsår eller överkänslighet tag endast Alvedon eller Panodil.

Smärre blödning kan inträffa efteråt, och är vanligtvis helt ofarligt. Om blödning uppstår stoppas den lättast genom kompression över området, exempelvis genom att bita på en sammanrullad kompress under minst 15 minuter. Undvik att skölja munnen med vatten under minst 2 timmar efter operationen. Det löser annars upp blodkoaglet. Om ändå problem kvarstår ring ordinarie klinik i första hand, alternativt ansvarig operationssköterska Anne på telefon: 0705580174.

Flytande eller halvfast kost rekommenderas under den första veckan för att undvika skador på det hopsydda såret.

Om det är svårt med normal tandborstning, rekommenderas munsköljning med Klorhexidin-lösning. Finns receptfritt på apotek.

När suturerna tagits efter cirka 10–14 dagar, kan eventuellt protes justeras in. Protes får inte användas förrän justering gjorts.

För tidig belastning kan äventyra behandlingsresultatet.

Boka behandling redan idag

Hör av dig till oss redan idag om du är i behov av någon av våra behandlingar.