Bengt Lewin Specialisttandvård

Periimplantitbehandling 

Har du några frågor om våra behandlingar eller vill boka in ett besök,kontakta oss via våra kontaktuppgifter.
På samma sätt som vid tandlossning kan bakterier etableras i fickor runt implantat och därmed orsaka en infektion som bryter ned käkbenet runt implantatet (periimplantit).

Om det inte behandlas kan implantatet på sikt lossna och förloras.  Vid etablerad periimplantit består behandlingen dels av instruktion i egen rengöring med olika hjälpmedel hos vår tandhygienist, dels av kirurgisk behandling av sjukdomen.  Efter vanlig lokalbedövning viker vi undan tandköttet runt implantaten och avlägsnar all sjuk vävnad. Vi rengör även den blottlagda implantatytan noggrant med kemiska medel. Sedan sys tandköttet tillbaka runt implantatet.  Det är av största vikt att patienten kommer på täta kontroller hos vår tandhygienist för att upptäcka tidiga tecken på att sjukdomen kommer tillbaka och i så fall förhindra detta. Alla patienter som genomgår implantatbehandling hos oss erbjuds täta kontroller hos vår tandhygienist för uppföljning av behandlingen.

Boka behandling redan idag

Hör av dig till oss redan idag om du är i behov av någon av våra behandlingar.